1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument beställer via vår webbplats: www.volto.se och tillhörande sidor. Ett avtal upprättas mellan dig och VOLTO AB, organisationsnummer 559173-4081. Detaljerad kontaktinformation och annan information om VOLTO AB finns under Kontaktsidan. Villkoren gäller endast konsumenter som beställer via vår webbplats. VOLTO AB är ett aktiebolag som äger denna verksamhet.

1.2

Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

1.3

Du måste vara minst 18 för att beställa via webbplatsen. Enligt svensk lag accepterar vi inte kreditinköp för personer under 18 år. I specifika fall förbehåller vi oss rätten att vägra eller ändra din order (till exempel om du har lämnat felaktiga personuppgifter och / eller om du inte har betalat). Observera också att vi inte kan registrera ett fordon för en person som är under 18 år.

1.4

Försäljningen är beroende av tillgänglighet och vi friskriver oss ansvar för eventuella fel i bilder eller text på webbplatsen, till exempel ett fel i en produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser och prisjusteringar (till exempel ändrade priser från leverantörer eller valutafluktuationer) eller felaktig information om huruvida en produkt finns i lager. Vi har rätt att korrigera eventuella fel och ändra eller uppdatera information när som helst.

1.5

All information på dessa webbplatser, och allt innehåll, ägs av VOLTO AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad av immaterialrätt och marknadsrätt. Det innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, mönster, layouter och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.

1.6

Du som kund godkänner att VOLTO AB samlar in ditt personnummer och använder det för att registrera ditt köp hos Transportstyrelsen.

2. Kontrakt och Order

2.1

Du måste acceptera villkoren för att göra ett köp på en av våra webbplatser. Genom att acceptera villkoren förpliktar du dig att följa dem i sin helhet och du samtycker till att du har läst informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

2.2

Ett köpekontrakt har gjorts endast när vi har bekräftat din order och du har fått en orderbekräftelse från oss via e-post. Vi uppmanar dig att behålla denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänstavdelning.

3. Kunddata etc.

3.1

Vi rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på en av våra webbplatser. När du registrerar ditt användarkonto och / eller beställer, kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. Du bekräftar att uppgifterna du anger är korrekta och fullständiga och tar ansvar för eventuella felaktiga uppgifter.

3.2

Du förbinder dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord till någon obehörig person och måste se till att alla dokument som innehåller ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig person får tillgång till informationen. Du måste genast meddela oss om du misstänker att någon obehörig har fått tillgång till ditt lösenord. Du är ansvarig för alla inköp som görs med dina inloggningsuppgifter om du inte meddelar oss om dina misstankar.

3.3

Om vi misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller inloggningsuppgifter eller annars inte följer villkoren, har vi rätt att stänga ditt konto. Vi har också rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Priserna på webbplatsen gäller när du beställer på vår webbplats.
Priserna är i SEK och inkluderar moms.
Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktkostnader, vilka ges separat.

4.2

Du kan betala med de metoder som anges på webbplatsen. Vi har rätt att ta ut betalning när du lägger ordern såvida inte fakturabetalning eller annan liknande betalningsmetod har valts av dig och godkänts av oss. Vid faktura eller delbetalning kan vår partner köra en kreditkontroll. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder eller ändra betalningsmetoder om den metod du valt inte fungerar av någon anledning vid inköpsdatumet. Observera att begränsningar för betalningsmetoder anges på webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1

Vi kan från tid till annan köra kampanjer på webbplatsen som kan innebära mer förmånliga villkor än dessa villkor, till exempel avseende betalning eller förlängda avbeställningsrättigheter. Dessa mer fördelaktiga villkor gäller när kampanjen är aktiv och de specifika produkter som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka sådana kampanjer. Om kampanjen upphör eller återkallas gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden för specifika produkter på webbplatsen gäller för en begränsad tid och medan lager finns kvar.

5.2

I och med köpet av din produkt från VOLTO kommer du att erhålla mellan 1-5 stycken onboarding/FAQ mail som förklarar produkten och ger dig tips och inspiration gällande just din köpta produkt. Dessa mail går ej att frånsäga sig, såvida du ej väljer att avsäga dig prenumerationen längst ner i mailet.

6. Leverans och transport

6.1

Produkter som finns i lager levereras vanligen inom det antal arbetsdagar som anges på hemsidan.

6.2

Den förväntade leveranstiden för en produkt visas när du checkar ut och / eller på relevant produktsida på webbplatsen.

6.3

Om du som kund inte kan ta emot dit gods inom avsedd tid (+-3 dagar) kommer fraktbolaget att sända tillbaka varan till VOLTO AB och returfrakt att debiteras av kunden vid kreditering.

7. Rätt till avbokning / retur

7.1

Inköp av produkter på en av våra webbplatser är alltid föremål för en 30-dagars ångerrätt / retur enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Det innebär att du har rätt att avbryta ditt köp genom att meddela oss om detta inom 30 dagar från det att du eller din agent mottog den beställda produkten (avbeställningsperiod).

7.2

Avbeställningsrätten gäller inte följande typer av produkter: (a) fordon registrerade i ditt namn, till exempel fyrhjulingar, mopeder och motorcyklar b) Produkter med bruten förpackning. Om en produkt har förseglats, får du inte bryta förseglingen om du vill utnyttja din ångerrätt. Ångerrätten upphör när du bryter förseglingen c) Produkter som har använts.

7.3

Om du vill avbryta ett köp måste du, före slutet av ångerrättsperioden, skicka ett tydligt meddelande till oss via e-post. Du måste ange ditt personnummer, namn, adress och annan relevant information, till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på produkten i meddelandet. Om du inte vill använda meddelandealternativet ovan kan du använda standardformuläret för att utöva din ångerrätt, producerad av Konsumentverket (www.konsumentverket.se).

7.4

När du utövar din rätt att avbryta betalar du returtransport och är ansvarig för produktens skick efter att du har tagit emot den, fram till och under returtransporten. Produkten måste returneras inom 30 dagar efter det att meddelandet om att använda ångerrätten skickats till oss. Produkten måste skickas välförpackad, i utmärkt skick och i originalförpackningen.

Om du behöver ändra storleken på tillbehör som handskar, hjälmar eller skor, betalar vi transportkostnaderna enligt vår utbytesrätt. Detta gäller dock endast om produkter returneras i originalförpackningen. För hjälmar måste visirskyddet fortfarande finnas kvar på visiret. Förvara originalförpackningen som din produkt har levererats i. Om kostnaden för returtransport är högre på grund av förpackningsproblem måste du betala extrakostnaden. Vid leverans till dig står transporten på vår risk, det vill säga vi är ansvariga för eventuella skador på produkten mellan vårt lager och dina lokaler. Du är ansvarig för detta om du returnerar en produkt. Se till att du bifogar tillräckligt med information när du returnerar eller byter ut en produkt för att underlätta behandlingen av oss. Ange ditt namn, personnummer och telefonnummer samt ordernumret på returen.

7.5

När du avbryter ditt köp, återbetalar vi det belopp du betalade för produkten, inklusive eventuella leveranskostnader. Från det återbetalade beloppet har vi rätt att dra av ett belopp som motsvarar produktens värdeminskning från dess ursprungliga värde om och i den utsträckning en sådan minskning av värdet beror på att du hanterar produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller om den fungerade.

7.6

Vi återbetalar beloppet så snart som möjligt och inom 30 dagar från det datum då vi fick produkten.

8. Garanti och meddelande om avvikelse

8.1

Garantin för produkter täcker endast ursprungliga tillverkningsfel och inte defekter som uppstår i samband med eller efter ändring av produktens funktion och utseende, t.ex. ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din orderbekräftelse är ditt garantibevis. Olika produkter har olika garantiperioder.

8.2

Din rätt att meddela om bristande överensstämmelse omfattar produkter som är defekta enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. Kunder som vill försäkra sig om fel i beställda produkter måste kontakta oss så snart som möjligt efter att defekten har upptäckts via kontaktuppgifterna på webbplatsen. Meddelanden om bristande överensstämmelse som ges inom två månader från det att du upptäckte defekten, anses alltid ha lämnats in i tid. Du har en treårig rätt att meddela avvikelse för produkter som köpts på webbplatsen. Du bör alltid meddela om avvikelse så snart som möjligt för att vara säker på att du inte förlorar dina rättigheter.

8.3

Vi betalar alltid retur när meddelanden om avvikelser accepterats.

8.4

När en produkt har returnerats och meddelandet om överensstämmelse har godkänts, kompenserar vi dig enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vårt mål är att göra detta inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet om avvikelse, men det kan ta längre tid, beroende på produkttypen. Vi förbehåller oss rätten att avslå ett meddelande om avvikelse om det visar sig att produkten inte är defekt enligt villkoren i gällande lagstiftning om konsumentskydd. Vid anmälan om överensstämmelse följer vi riktlinjerna från Konsumenttvister (www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Force majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, såsom allmänna arbetskonflikter, krig, brand, blixtnedslag, terrorattack, förändringar i myndighetens föreskrifter, tekniska problem, fel i elektriska / telekommunikation / dataanslutningar eller annan kommunikation och fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter. Dessa omständigheter utgör force majeure som befriar oss från skador och andra konsekvenser. Om en sådan situation inträffar kommer vi att meddela dig både i början och i slutet av situationen. Om sådan omständighet varar i mer än två månader, har du och vi rätt att avbryta köpet med omedelbar verkan.

10. Villkor för köp i butiker

För köp i butiken bestämmer varje butik villkoren för försäljning. Vissa butiker accepterar inte försäljning eller retur, till exempel. Be alltid att få veta de villkor som gäller när du handlar hos en av våra, eller våra återförsäljares butiker.

11. Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar träder i kraft när du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller när du besöker webbplatsen), eller 30 dagar efter att vi har meddelat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att du regelbundet kontrollerar webbplatsen så att du är medveten om eventuella ändringar av villkoren.

12.Gällande lag och tvister

12.1

Ett försök bör först göras för att lösa tvister vänskapligt genom diskussion med vår kundtjänstavdelning. Vid eventuella tvister följer vi alltid besluten från Konsumentverket.

12.2

Tvister rörande uppförande eller tillämpning av dessa villkor måste tolkas enligt svensk lag och avgöras av Allmänna reklamationsnämnden eller slutligen av en offentlig domstol.

Dessa villkor fastställdes av VOLTO AB den 1 augusti 2018.